Välkommen till en helgkurs med andlig och personlig utveckling.
Vi kommer bl.a. att prova på att meditera, psykometri, tarot och seans.
Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Plats:
Ryttartorpsvägen 15, Arkelstorp

När: 

20-21 april 2024

Tider: kl. 10-16

Medtag lunch.

Kostnad:
2500 kr. Anmälan bindande

Anmälan senast 13 april 2024 till Gunilla 0733-342006.

1-2 juni 2024

Tider: kl. 10-16

Medtag lunch.

Kostnad:
2500 kr. Anmälan bindande

Anmälan senast 25 maj 2024 till Gunilla 0733-342006.