Välkommen att prova på och meditera.
Du kommer att öka förståelsen för dig själv och hitta ditt inre lugn med meditation.

Plats:
Ryttartorpsvägen 15, Arkelstorp

När:

29 februari 2024 kl. 18:30
Kostnad: 250 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 27 februari 2024,
till Gunilla 0733-342006.

21 mars 2024 kl. 18:30
Kostnad: 250 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 19 mars 2024,
till Gunilla 0733-342006.

18 april 2024 kl. 18:30
Kostnad: 250 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 16 april 2024,
till Gunilla 0733-342006.

16 maj 2024 kl. 18:30
Kostnad: 250 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 14 maj 2023,
till Gunilla 0733-342006.