Välkommen att prova på och meditera.
Du kommer att öka förståelsen för dig själv och hitta ditt inre lugn med meditation.

Plats:
Ryttartorpsvägen 15, Arkelstorp

När:

21 februari 2023 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 20 februari 2023,
till Gunilla 0733-342006.

14 mars 2023 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 13 mars 2023,
till Gunilla 0733-342006.

11 april 2023 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 10 april 2023,
till Gunilla 0733-342006.

23 maj 2023 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 22 maj 2023,
till Gunilla 0733-342006.

13 juni 2023 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 12 juni 2023,
till Gunilla 0733-342006.