Välkommen att prova på och meditera.
Du kommer att öka förståelsen för dig själv och hitta ditt inre lugn med meditation.

Plats:
Ryttartorpsvägen 15, Arkelstorp

När:

4 augusti 2022 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 1 augusti 2022,
till Gunilla 0733-342006.

22 september 2022 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 19 september 2022,
till Gunilla 0733-342006.

13 oktober 2022 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 10 oktober 2022,
till Gunilla 0733-342006.

10 november 2022 kl. 18:30
Kostnad: 200 kr. Anmälan bindande.
Anmälan senast 7 november 2022,
till Gunilla 0733-342006.