Jag utför seanser och tar kontakt med människor och djur som har dött och gått över på andra sidan.

Vid en seans kan man inte bestämma i förväg vilken/vilka människor eller djur som jag får kontakt med. Den information som de förmedlar genom mig är det du behöver. Men aldrig mer än det du klarar av. Här berättar jag vilken/vilka personer jag har hos mig sen förmedlar jag budskapen till dig.

Jag jobbar med privatseanser, mindre gruppseanser och stora gruppseanser.