Det finns inga ögon som är helt perfekta, alla har olika svagheter. I irisdiagnostik tittar jag efter irisens struktur och färg som har olika betydelser. Med en diagnostik kan både genetiska svagheter och styrkor kartläggas.

Irisdiagnostik kan exempelvis visa på:
– Näringsobalanser
– Indikationer på katarrbesvär
– Närvaro av toxiska näringsämnen
– Stress
– Närvaro av syror som leder till inflammation
– Över- och underaktivitet hos olika organ och körtlar.
– Vävnadsdefekter; medfödda eller förvärvade.
Och ger en överblick av en hel person med generell hälsa och prognoser.

Irisdiagnostik kan hjälpa dig att bli mer medveten om dessa styrkor och svagheter. På så sätt kan du stärka dina svagheter, och utnyttja dina styrkor och ge dig själv bättre förutsättningar att leva ett friskare liv.

Efter genomgången irisdiagnostik går vi gemensamt igenom resultatet och du får råd gällande din hälsa och kost samt rörelsevanor.

Likväl som ögonen är själens spegel är de också en karta över vår kropp.