Symbolon är grekiska och betyder sätta samman, göra helt. Symbolspråket är vårt omedvetna språk som genom kreativa metoder kan hjälpa oss att lära känna oss själva och vår innersta längtan. 

Genom symbolpedagogik får människan hjälp att möta sina egna inre bilder och därmed finna ledning och sammanhang. Med symbolerna kan vi hitta redskap för att leva livet mera helt och i samklang med oss själva, att vara den jag är och bli den jag är ämnad till att vara. Drömmen är en naturlig vägvisare och tillsammans med färg och form, visualisering och bild, musik, dans, rit och berättelse utgör de uttrycksfulla arbetsredskap att utforska symbolvärlden med. Tillsammans med texterna och tolkningarna skapas ny förståelse för dig själv. 

En session hos mig kan börja med en meditation eller ett konkret tema att måla efter. Det finns oanade djup i ens personlighet som får komma till uttryck med hjälp av ett vitt papper, en stor pensel och lite färg.

Det handlar om att få uttrycka det man känner och bär på inombords, att måla från sitt inre. Hur det ser ut när det kommer ut på pappret är inte så viktigt – hur man kan få det att likna det man ser inom sig. Det viktiga är att vara fullt ut i det som händer på bilden och på pappret, och med handen på penseln. 

Efter målningen pratar vi om bilden och tolkar denna, att sätta ord på bilden kan hjälpa till att förstå mer av den och i förlängningen något nytt om sig själv. Vi går gemensamt igenom tolkningen och dess betydelser, och jag hjälper till att tolka.

Jag utför kurser i symbolpedagogik men tillhandahåller också upplägg där vi går igenom meditation och målning eller drömmar. Varje session är möjlig att utforma efter ditt och era önskemål. Jag utför sessioner individuellt såväl som i grupp. Kontakta mig för att göra en bokning.