Vi finns på plats:

Hälso och hantverksmässa Knislinge
27 augusti

kl. 10-16
Knislinge, folkets park

Väl mött där!